Versionshistorik för SENIB

Här kan du läsa lite om vad som är nytt och vad som har förbättrats i de olika versionerna av SENIB.

Olika nedladdningsalternativ för den senaste versionen av SENIB finns här.

2013-04-25 

1.000

SENIB får sin nuvarande struktur

 • SENIB får stöd för helt bakåtkompatibla uppdateringar i framtiden och man meddelas nu automatiskt om det finns en uppdatering av SENIB då man öppnar en "1NewHouse.ods"-fil. Man kan då även uppdatera SENIB direkt utan att behöva besöka denna hemsida.
 • SENIB finns nu på svenska och engelska med möjlighet att översätta till fler språk via en språkfil.
 • SENIB testad kompatibel med de vanligaste operativsystemen - Windows, Mac OS X och Linux.

2014-02-04 

1.001

Många små förbättringar

Runt 50 stycken förbättringar men ingen av dem är av det större slaget.

2015-09-06 

1.200

Två stora nya funktioner tillagda.

 • Gratis utomhustemperaturstatistik
  Gratis nedladdning av utomhustemperaturstatistik. Används för att få fram antalet graddagar och eldningsdagar. Importeras vid behov automatiskt till SENIB direkt från SMHIs servrar, som endast har statistik för svenska orter. Här finns en film som visar hur man använder sig av SMHIs statistik.
 • 1-rörssystem
  SENIB kan nu med flera olika beräkningsmetoder få fram förinställningsvärden till radiatorventiler i vattenburna 1-rörssystem. T.ex. kan man kompensera för över- och underdimensionerade radiatorer i förhållande till var radiatorerna är placerade på slingan. En finns en film som visar hur allt går till.

Flera mindre nya funktioner tillagda, bl.a.

 • Bladet ”Info” i 1NewHouse.ods
  Det går nu att se till vilken temperatur en installerad värmepump förväntas klara att värma varmvatten till.
 • Bladet ”Lgh” i 1NewHouse.ods
  En ny knapp kan hjälpa till att snabba upp specifikationen av lägenheter.
 • Listor med DUT-orter och utomhustemperaturstatistikformat
  Man kan nu uppdatera SENIB till en nyare version och få listan över DUT i olika orter uppdaterad samtidigt som man kan behålla sina egna inskrivna DUT-orter. Detsamma gäller för listan med format för utomhustemperaturstatistik.

Prestanda
Snabbare exekvering av makron för flertalet funktioner.

Visuellt
Visuella förbättringar, främst för Mac OS X.

Fixade buggar
Många mindre viktiga och en allvarlig bugg fixad. Den allvarliga buggen gällde import av mätningar från PDF-filer då operativsystemet är inställt att använda kommatecken som tusenavskiljare. (Standard i USA.) Då importerades t.ex. 45,67 meter som 4567 meter.

2016-11-03

1.201

Nya funktioner

 • PDF-XChange Editor
  Om man förut ville utföra mätningar på ritningar i PDF-filer så var man tvungen att använda sig av programmet PDF-XChange Viewer. Nu kan man även använda sig av efterföljaren PDF-XChange Editor som också är gratis.
  Du kan läsa mer om programmen här.
 • Endast sommardrift av en uppvärmningsenhet
  Man kan nu på bladet "Info" i 1NewHouse.ods ange om den primära uppvärmningsenheten endast används på sommaren, t.ex. för uppvärmning av varmvatten.

Förbättrad användarvänlighet
Lagt till kommentarer med hjälptexter och fler celler som kan varna vid ev. felberäkningar. Nu blir t.ex. celler röda på bladet "LghJustering" om man överskrider det maximala öppningsvärdet för ventilen för något förinställningsvärde.

Fixade buggar
Några mindre viktiga och en allvarligare bugg fixad. I filen 1NewHouse.ods, på bladet "Annat", i cellen G64 så räknades inte korrekt pumpstorlek ut om man hade angett att flera identiska hus var kopplade till en och samma värmecentral i cell L5 på bladet "Storlek", samtidigt som man valt att inte ange måtten för alla lägenheter i alla hus genom att välja "Nej" i cell H7 på bladet "Lgh".

 2019-01-01

1.202

Förbättrad användarvänlighet
Bl.a. är en del kommentarsrutor tillagda för att bättre förklara vad vissa celler ska matas med för indata och varför.

Data för nya radiatorventiler
Det finns nu fler ventiltyper att välja emellan då man ska beräkna förinställningsvärden för radiatorventiler i vattenburna värmesystem.

Fixade buggar
Några förhållandevis obetydliga fel och ett skriptfel fixat. Skriptfelet uppstod när man skulle utföra beräkningar av energianvändningen under en mätperiod på bladet "EnergiAnv" i filen 1NewHouse.ods. Detta skriptfel uppstod bara på Windows 10 efter att den stora Redstone 5 uppdateringen av operativsystemet hade installerats.

 2019-10-17

1.207

Uppdaterat stöd för utomhustemperaturstatistik
Nu stöds betydligt fler format när man vill importera utomhustemperaturstatistik från lokala filer på datorn.

Fixade buggar
Ett antal förhållandevis obetydliga buggar och en värre bugg som skapade fel vid kopiering av rader på diverse blad i filen 1NewHouse.ods. Det felet uppstod bara ibland och bara på Windows 10 efter att Windows 10 uppdateringen 1903 hade installerats.

2019-10-21

1.208

Fixad bugg
Fixat en bugg som vid vissa förutsättningar gjorde att det inte gick att uppdatera till version 1.207 med filen 2UpdateSENIB.ods.

2019-11-02

1.209

Fixade buggar
Fixat några buggar som introducerades med version 1.207, som hade att göra med nedladdning av utomhustemperaturstatistik från SMHI.

2019-12-23

1.210

Utökat stöd för import av uppmätningar i CSV-filer
Man kan nu importera mätningar från ritningar i form av CSV-filer i UTF-8 format.

Fixade buggar
Ett färre antal mindre viktiga buggar rättade.

2020-06-08

1.211

Fixad bugg
Det är nu möjligt att lägga in graddagar och eldningsdagar manuellt efter att man har importerat temperaturstatistik om man inte skulle vara nöjd med den importerade statistiken. Version 1.211 av den medföljande filen 1NewHouse.ods krävs dock för att det ska fungera.

comments powered by Disqus