Nödvändiga indata


Innan du kan börja använda SENIB

Innan du kan utföra några beräkningar med hjälp av SENIB så måste du först känna till vissa grundfakta om huset, t.ex. dess storlek och rumshöjd på varje våningsplan. Om huset är något så när nybyggt så kan det vara sådan tur att det i husets ritningar är specificerat vilka U-värden huset har. Annars måste husets U-värden räknas fram genom att man känner till ytterväggarnas och takets konstruktion, d.v.s. tjockleken på de skikt de består av och vilken isoleringsförmåga var och en av materialen i skikten har. Det går inte att räkna fram U-värden med SENIB. Fönsternas U-värden behöver inte specificeras om huset har normalt med fönster. Hänsyn till fönsterna tas då schablonmässigt. För att underlätta inmatningen av data tas därför ingen hänsyn till fönster utan huset betraktas som fönsterlöst. Är det däremot så att det finns onormalt mycket fönster eller helt uppglasade väggar så kan man specificera U-värden för fönsterna när man matar SENIB med data. Vi har kommit fram till att fönster vid solinstrålning såklart ger ett bättre U-värde än det av tillverkaren specificerade "mörker"-fönster-U-värdet. Det i kombination med byggnaders värmekapacitet att bevara värme över temperaturdalar nattetid gör att det fungerar mycket bra att inte ta med fönsterna i beräkningarna.

Om ni överlåter beräkningarna åt oss så finns här en komplett lista på nödvändiga indata som vi behöver.


Vad du kan göra redan nu

Innan du har tillgång till all nödvändiga indata och kan börja använda SENIB så finns det en viktig sak du kan börja med redan nu och det är att börja skriva ner alla mätarställningar, t.ex. för fjärrvärme, olja eller pellets men även mätarställningarna för fastighetens el, kallvatten och varmvatten. Skriv alltså ner allt som förbrukas och som är utrustat med mätare. Dessa mätarställningar kan tas när det passar dig och behöver inte vara i slutet av varje månad t.ex. Det är dock en fördel om de tas så sent som möjligt på kvällen eller åtminstone ungefär vid samma vid samma tid på dygnet. Det är dock mycket viktigt att mätarställningarna tas vid ett byte av energislag. T.ex. om huset värms upp med olja på vintern men med el på sommaren. Då ska alla mätarställningar tas då oljepannan slås av för sommaren och slås på för vintern.

comments powered by Disqus