Installera SENIB

Filmen går främst igenom vilka inställningar som du behöver göra i OpenOffice om du väljer att ladda ner SENIB.zip eller SENIB.exe.
I filen SENIBwOO.exe är alla inställningar redan gjorda, så om du laddar ner den filen så är det inte lika nödvändigt att se filmen.

I version 4.1.2 av OpenOffice så visas inte kommentarer i celler då man för muspekaren över dem. Detta beror på en inställning som har ändrats i OpenOffice. I  version 4.1.6 av OpenOffice så är inställningen tillbaka så som det ska vara men om du inte ser kommentarerna så kan det fixas genom att klicka i kryssrutan "Tips" på menyn Tools - Options - OpenOffice - General. Se bild nedan.

comments powered by Disqus