Formulär för att få en offert på att fylla i SENIB

Observera att det du skriver in i formuläret nedan inte räcker som indata till SENIB. Vi behöver dessa uppgifter för att kunna ge en offert på att fylla i SENIB. Vi kommer sedan dessutom att behöva arkitektritningar (planer och en huvudsektion) och hur ytterväggar och tak ser ut, info om uppvärmningssystemet och förbrukningssiffror för kallvatten och energi.